คุณค่าของงานใบตอง

 

                                                                                                   คุณค่าของงานใบตอง
เรื่อง คุณค่าของงานใบตองนี้ ทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านาน สำหรับใช้ในงานพิธี
ต่าง ๆ ของสามัญชน จนถึงงานพระราชพิธีที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้แล้วสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้โดยง่าย
อีกด้วยค่ะ

                   พร้อมรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับ..คุณค่าของงานใบตอง..นะค่ะ

 p004

 

งานประดิษฐ์จากใบตอง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนสวยงาม
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยสมัยก่อนที่ได้รู้จักประดิดประดอยวัสดุธรรมชาติ มาใช้เป็นภาชนะห่อหุ้มอาหาร
ได้อย่างวิจิตรสวยงามเรียบง่าย ความสำคัญและคุณค่าเหล่านั้น ได้แก่

 

p001
ใบตองกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นของคู่กัน ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ต้นกล้วย ถือเป็น
ไม้มงคลในการประกอบพิธีและประเพณีไทยหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะ
งานศิลปะจากกระทง บายศรี พานขันหมาก พานขันหมั้น เป็นต้น
การประดิษฐ์งานใบตองแต่ละอย่างล้วนงดงาม ประณีต ซึ่งแสดงถึง
ความเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงาม ละเอียดอ่อน ความสามารถของ
คนไทยไม่มีชนชาติใดในโลกเหมือน ซึ่งสมควรที่เยาวชนรุ่นหลัง
จะถือเป็นหน้าที่ ที่ควรหวงแหน และรักษาไว้เป็นศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำชาติสืบไป

tong0001

 

 

p002

งานประดิษฐ์จากใบตอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการนำไป
ประกอบอาชีพถาวร หรืออาชีพเสริม เช่น การจัดทำบายศรี การประดิษฐ์กระทงลอย กระทงดอกไม้ การจัดทำพานต่าง ๆ
ในงานมงคลสมรส เป็นต้น

n012

             p003

 tong0011    นอกจากมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ ผลพลอยได้
ที่เกิดจากการประดิษฐ์งานใบตอง คือ คุณค่าทางจิตใจ ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติงานนั้น
ย่อมเกิดความเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน ทำให้ผู้ที่ทำงานด้านนี้
มีจิตใจที่เยือกเย็น สุขุม นอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จ และยังเป็น
การช่วยดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s