การเลือกใบตองที่นำมาใช้


การเลือกใบตอง
..ใบตองที่มีอยู่นั้นมีด้วยกันหลายแบบ ได้แก่ ใบตองตานี ใบตองกล้วยน้ำว้า ซึ่งใบตองแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ใบตองที่เหมาะสมกับอาหารที่จะทำ

1.ชนิดของใบตอง
…1.1ใบตองตานี ใบตองชนิดนี้จะมีความนุ่มเหนียว ไม่เปราะ ไม่ฉีกขาดง่าย มีความหนาพอเหมาะ
มีสีเขียวเข้ม ปัจจุบันหายาก
…1.2 ใบตองกล้วยน้ำว้า จะมีความหนาน้อยกว่าใบตองตานี มีความเปราะบ้างเล็กน้อย มีสีเขียวอ่อน มักนำใบตองชนิดนี้มาห่อขนมที่มีขนาดเล็ก

2.อายุของใบตอง
…ควรเลือกใบตองที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป แต่ถ้าแก่เกินไปตองจะกรอบและฉีกขาดง่าย

3.เวลาในการตัดใบตอง
…ควรเลือกตัดใบตองในตอนเช้าเวลาสาย เพื่อให้น้ำค้างที่เกาะบนใบตองแห้งหรือตอนเย็นพอให้ใบ
ตองเริ่มฟื้นจากแดดในตอนกลางวัน ใบตองจะไม่เหี่ยว เหมาะแก่การใช้งาน

4.วิธีการตัดใบตอง
…ควรเลือกตัดให้เหลือหูใบตอง เพื่อให้ก้านทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเลี้ยงลำต้น

 


ใบตองกล้วยที่มีการตัดใบมา จำหน่ายมี 3 ชนิด ได้แก่กล้วยตานีป่า กล้วยตานีหิน และกล้วยตานีหม้อ
แต่พบว่าใบกล้วยตานีหม้อมีลักษณะพิเศษกว่ากล้วยตานีชนิดอื่น และได้รับความนิยมมากที่สุด
เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อความแห้งแล้ง
สภาพน้ำท่วมขัง โรค และศัตรูพืชที่พบในใบกล้วย
ลักษณะใบของกล้วยตานีหม้อ มีใบใหญ่ กว้าง และหนา ใบเหนียวไม่แตกง่าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s